Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Autoturism Daewoo Cielo

Debitorul  SC Euro 70 Oil SRL  cu sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Calea Timisoarei, nr. 16, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 6752088, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/1658/1994, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 4164/101/2012 prin lichidator judiciar asociaţi, Consultant Insolvență SPRL (succesor de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă  Popescu Emil), Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Yna Consulting SPRL, Visal Consulting SPRL, cu sediul profesional ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare  :

-Bunul mobil : Autoturism marca Daewoo Cielo an fabricatie 1995, număr de înmatriculare MH70EUR la pretul de pornire a licitatiei de  600,00 lei exclusiv T.V.A:.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la Piraeus Bank Sucursala Drobeta Turnu Severin, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de saricini.

Relaţii suplimentare la telefoanele  0742592183, 0252354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din loc.Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, judetul Mehedinti.