Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunt negociere directa cu pas de supraofertă, bunul VW Tiguan, 10.10.2016

SC HYDRO-ENGINEERING SA, cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, CUI 18045420, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, aflată  în procedura de reorganizare în dosar nr. 5911/115/2013 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare prin negociere directă cu pas de supraofertă de 3% din prețul de vânzare: Autoturism VW Tiguan fabricație 2009 cu număr de înmatriculare B-02-HYE ce se caracterizează astfel: numărul de identificare:WVGZZZ5NZ9W047586; serie motor: 258275; motorină; stare tehnică bună;      cca 213.043 km la bord; culoare: negru.

Titlurile executorii în baza cărora administratorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, sunt: Decizia civilă nr. 742/A din data de 21.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a6 și Procesul verbal nr. 2133/09.02.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 09.02.2016 a aprobat Regulamentul de vânzare al bunului Autoturism VW Tiguan fabricație 2009 cu număr de înmatriculare B-02-HYE întocmit de către administratorul judiciar.

Preţul negociat în condițiile art. 118 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței între SC HYDRO-ENGINEERING SA prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL și  persoana fizică Ardelean Valentin Florin este în sumă de 33.750 lei pentru bunul Autoturism VW Tiguan.

Negocierea directă cu pas de supraofertă va avea loc în localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timis în data de 10.10.2016 orele 15:00.

Participarea la negocierea directă cu pas de supraoferta este condiţionată de consemnarea la bancă, până la data de 10.10.2016 orele 12,00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al negocierii directe, depunerea unei oferte de cumpărare care să respecte pasul de supraofertare, nr. cont RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la Banca BRD.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de negociere directa la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunțe administratorul judiciar inainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul administratorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.