Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Adunarea Creditorilor debitorului SC Vitalis Alex SRL – 09.04.2014 ora 14.30

Număr dosar 3304/101 Anul 2012; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Clara Daniela Băluţă.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 09.04.2014, ora 1430.

Ordinea de zi:

Aprobarea diminuării preţului de vânzare pentru bunul imobil – proprietate imobiliara compusă din teren în suprafață de 1254 mp situat în comuna Devesel, județul Mehedinți, construcție în suprafata totala de 774,09 mp din care

–subsolsol cu 2 încăperi, hol acces și scări acces (Su=163,54 mp), parter cu 2 spații comerciale, 5 magazii, hol 2 casa scării, 2 intrării subsol (Su=307,63), etaj cu 2 casa scării, magazin, hol si 3 birouri (Su=302,92 mp). și grup sanitar cu

2 incăperi in suprafață de 5,36 m.p. – din proprietatea debitoarei SC Vitalis Alex SRL, cu 25% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare.