Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Adunarea Creditorilor Debitorului SC Unic Trans SRL – 29.07.2014 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 10387/101 Anul 2010; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a, Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Eugenia Tudor

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 29.07.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:
Analiza raportului lichidatorului judiciar privind demersurile efectuate pentru valorificarea bunurilor imobile – teren extravilan în suprafaţă de 10001 mp. situat în extravilanul localităţii Drobeta Tr. Severin și teren intravilan în suprafață de 204 mp situat în localitatea Drobeta Tr. Severin – din patrimoniul falitei SC Unic Trans SRL Dr. Tr. Severin şi aprobarea diminuării preţului de vânzare cu 65% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare.