Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Adunarea Creditorilor debitorului SC Lupo Foto Services SRL – 19.03.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 13490/3 anul 2014; Tribunal: Tribunalul București Secţia a VII – a Civilă; Judecător-sindic: Adina-Elena Bojincă

Şedinţa Adunării Creditorilor va avea loc la data de 19.03.2015, ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar situat în

Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7, jud. Mehedinţi şi convoacă creditorii debitorului având ca ordine de zi:

  1. Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Lupo Foto Services SRL intocmit în conformitate cu art. 59 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
  2. Confirmarea lichidatorul judiciar şi stabilirea retribuţiei acestuia in conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei