Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Adunarea Creditorilor Debitorului SC Intermitid SRL – 21.07.2014 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 9121/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Clara Daniela Băluţă.
Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi în data de 21.07.2014, ora 1400.
Ordinea de zi:
1.Aprobarea raportului final şi a situţiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC Intermitid SRL
2.Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitorului insolvent SC Intermitid SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.