Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Adunarea Creditorilor debitorului SC Encaz SRL – 09.02.2015 ora 15.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 3327/93 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Ilfov Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal

Se convoacă adunarea creditorilor debitoarei SC Encaz SRL în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți, la data de 09.02.2015, orele 1500, având ca ordine de zi: Votarea planului de reorganizare propus de debitoarea SC Encaz SRL, prin administrator special Cazanacli Cristian.