Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Adunarea Creditorilor debitorului SC Consizo SRL – 16.03.2015 ora 11.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 46/101 anul 2015; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal

Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la data de 16.03.2015, ora 1100 la sediul administratorului judiciar situat în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi şi are ca ordine de zi:

  1. Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Lin Trans SRL (conform art. 58 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă);
  2. Confirmarea administratorului judiciar al debitoarei SC Lin Trans SRL (conform art. 45 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă) şi stabilirea retribuţiei acestuia.