Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC RTS Company SRL – 06.02.2015 – ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 3430/101 Anul 2012; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Adrian Curelea

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, adresa: str. Zăbrăuțului, nr. 7A, Municipiul Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 06.02.2015 orele 1400.

Ordinea de zi

Analiza raportului lichidatorului judiciar privind demersurile efectuate pentru valorificarea bunurilor – centrală termică, post de lucru: 2 birouri+1dulap, aparat sudură autogen, aparat spălare cu presiune, presă hidraulică, modul MSI – Bott, aparat sudură Fronius, aparat sudură Minarc 150, dispozitiv tăiat țevi – De Walt, lanț ridicare – din patrimoniul debitoarei SC R.T.S. Company SRL, aprobarea declasării bunurilor și valorificarea deșeurilor rezultate.