Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Adunarea Creditorilor debitorului SC Arincom SRL – 08.04.2014 ora 14.00

Număr dosar: 4558/101 anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Clara Daniela Băluţă.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 08.04.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final si a situatiilor financiare finale ale debitorului insolvent SC Arincom SRL.

2. Aprobarea cererii privind inchiderea procedurii debitorului insolvent SC Arincom SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.